Tandemový seskok od SKYSERVICE

Žij naplno!
Vyzkoušej tandemový seskok

Úlohy AFF

Popis úloh AFF: Co Vás čeká u jednotlivých seskoků: Výtah z předpisů V-PARA 2 od úřadu pro civilní letectví Seznam seskoků:
  1. Nácvik otevírání padáku
  2. Nácvik ovládání těla
  3. Nácvik samostatného volného pádu
  4. Samostatný volný pád
  5. Nácvik otáček
  6. Nácvik salt – destabilizace a opětovná stabilizace polohy
  7. Přezkušující seskok
  8. Individuální seskok

Seskok č. 1

Hlavní cíl seskoku:
Nácvik otevírání padáku
Vyskakují:
pomocník instruktora, žák, instruktor.
Obsah seskoku:
Kontrola prsní polohy, pohled na výškoměr, pohled na instruktora jeho pomocníkaa s vyčkáním na opravné signály instruktora.3x cvičná simulace otevření hlavního padáku - šáhnutí na uvolňovač (před a po ukončení úkonů kontrola výšky).Kontrola prsní polohy, pohled na výškoměr, symetrické nahmátnutí uvolňovače hlavního padáku s přesunem levé horní končetiny před hlavu, opětovný pohled na výškoměr s následným navrácením levé horní končetiny do prsní polohy a kontrola výšky pohledem na výškoměr. Před dosažením výšky 1500 metrů nad terénem, provede žák zkřížení horních končetin před hlavou a s následným návratem do prsní polohy a otevře hlavní padák. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení:
Správná reakce na dohodnuté signály za volného pádu. Provedl minimálně dvakrát nácvik otevírání hlavního padáku. Určil správně výšku a samostatně otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 2:

Hlavní cíl:
Nácvik ovládání těla
Vyskakují:
pomocník instruktora, žák a instruktor.
Obsah seskoku:
Kontrola prsní polohy, pohled na výškoměr na instruktora a jeho pomocníka. Následně vyčkat na opravné signály instruktora. 2x cvičná simulace otevření hlavního padáku (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky). Kontrola prsní polohy, pohled na výškoměr, symetrické nahmátnutí uvolňovače hlavního padáku, s přesunem horní končetiny před hlavu opětovný pohled na výškoměr s následným navrácením horní končetiny do prsní polohy a kontrola výšky pohledem na výškoměr.Od seskoku č. 2 je možno kombinovat úkony za volného pádu dle uvážení instruktora.Klouzání vpřed s držením oběma instruktory (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky). Žák provede kontrolu výšky na výškoměru a přejde do klouzání vpřed natažením dolních končetin s propnutím až do špiček, nadzvednutím kolen a stažením horních končetin tak, že dlaně jsou na úrovni ramen.Takto klouže vpřed cca 5 vteřin s následným návratem do prsní polohy a kontrolou výšky na výškoměru.Po smluveném signálu mezi instruktory, jeden s instruktorů pouští žáka, zatím co druhý instruktor zabezpečuje stabilitu žáka. Puštěný instruktor se navrátí svou pozicí před ukončením práce žáka a asistuje mu při otevření padáku.Provádění kontrolovaných otáček ve formaci (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky). Žák provede kontrolu výšky a náklonem těla nebo horních končetin provádí kontrolovanou pomalou otáčku v horizontální poloze. Jednotlivé otáčky provádí střídavě na pravou a levou stranu až do výšky 2000 metrů. Před dosažením výšky 1500 metrů nad terénem, provede žák zkřížení horních končetin před hlavou s následným návratem do prsní polohy a otevře hlavní padák. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení:
Správně reagoval na dohodnuté signály za volného pádu. Provedl minimálně jedenkrát nácvik otevírání hlavního padáku, provedl minimálně jedenkrát jednu z uvedených úloh.Správně reagoval na určenou výšku a samostatně otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 3:

Hlavní cíl:
Nácvik samostatného volného pádu
Vyskakují:
pomocník instruktora, žák a instruktor.
Obsah seskoku:
Kontrola prsní polohy, pohled na výškoměr na instruktora a jeho pomocníka s vyčkáním na opravné signály instruktora.1 x cvičná simulace otevření hlavního padáku (vždy před a po ukončení úkonu, kontrola výšky). Kontrola prsní polohy, pohled na výškoměr, symetrické nahmátnutí uvolňovače hlavního padáku s přesunem levé horní končetiny před hlavu, opětovný pohled na výškoměr s následným navrácením levé horní končetiny do prsní polohy a kontrola výšky pohledem na výškoměr.Po smluveném signálu mezi instruktory oba postupně pouští žáka a padají vedle něj v bezprostřední blízkosti.Žák samostatně padá v prsní poloze mezi instruktory s průběžným kontrolováním výšky a dodržením směru v horizontální rovině se zamezením otáčení ve stabilizované poloze. Před dosažením výšky 1500 metrů nad terénem provede žák zkřížení horních končetin před hlavou s následným návratem do prsní polohy a otevře hlavní padák. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení:
Provedl správný výskok, správně reagoval na dohodnuté signály. Provedl minimálně jedenkrát nácvik otevírání padáku. Jeho volný pád byl stabilizovaný v prsní poloze, správně určil výšku otevření a otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 4

Hlavní cíl:
Samostatný volný pád.
Vyskakují:
žák a instruktor
Obsah seskoku:
Stabilizace do prsní polohy po výskoku dvojice. Volitelné úkoly v úloze: Instruktor pouští žáka, který padá samostatně v prsní poloze vedle instruktora s průběžným kontrolováním výšky a udržením směru v horizontální rovině se zamezením otáčení. Provádění kontrolovaných otáček o 90 stupňů (vždy před a po ukončení, kontrola výšky). Žák provede kontrolu výšky a náklonem těla provádí kontrolovanou pomalou otáčku v horizontální poloze. Jednotlivé otáčky provádí střídavě na pravou a levou stranu až do výšky 2000 m. Před dosažením výšky 1500 metrů nad terénem, provede žák zkřížení horních končetin před hlavou s následným návratem do prsní polohy a otevře hlavní padák. Výška 1500m je považována za minimální.
Hodnocení:
Parašutista správně provedl výskok a stabilizoval prsní polohu. Provedl správné určení výšky pro ukončení činnosti a otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 5:

Hlavní cíl:
Nácvik otáček.
Vyskakují:
Samostatný výskok nebo výskok ve dvojici, žák a instruktor
Obsah seskoku
Provádění kontrolovaných otáček maximálně o 360 stupňů (vždy před a po ukončení,kontrola výšky). Na základě smluveného signálu žák provede kontrolu výšky a náklonem těla provádí kontrolovanou pomalou otáčku v horizontální poloze. Otáčení zastaví oproti referenčnímu bodu opačným náklonem těla a návratem do neutrální polohy. Opět provede kontrolu výšky. Jednotlivé otáčky provádí střídavě na pravou a levou stranu až do výšky 2000 metrů.Před dosažením výšky 1500 metrů nad terénem provede žák zkřížení horních končetin před hlavou a s jejich následným návratem do prsní polohy otevře hlavní padák. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení
Parašutista dokázal kontrolovat volný pád a provedl ploché otáčky. Správně určil výšku ukončení úkonu a otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 6:

Hlavní cíl:
Nácvik salt – destabilizace a opětovná stabilizace polohy
Vyskakují:
Samostatný výskok do prsní polohy současně s instruktorem. Žák provede kontrolu výšky a následně protažením horních končetin na šířku ramen a pokrčením dolních končetin, koleny k hrudníku provádí salto vzad s následným návratem do prsní polohy a kontrolou výšky. Žák provádí jednotlivé destabilizační manévry do výšky 2000 m nad terénem.Salta vzad je možno kombinovat se salty vpřed, nebo jinou technikou, která vede k destabilizaci polohy žáka a poté žák polohu zpětně stabilizuje.Před dosažením výšky 1500 metrů nad terénem provede žák zkřížení horních končetin před hlavou s následným návratem do prsní polohy a otevře hlavní padák. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení
Parašutista provedl samostatný výskok a dokázal stabilizovat volný pád. Provedl minimálně dvakrát destabilizaci polohy. Dodržel bezpečnou výšku a po ukončení pracovního času otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 7:

Hlavní cíl:
Přezkušující seskok
Vyskakují:
Samostatný výskok do prsní polohy, případně nestabilní výskok s následnou stabilizací, současně s instruktorem.
Obsah seskoku:
Volitelně dle instruktora: Žák provede destabilizaci a opětnou stabilizaci polohy. Viz seskok č. 6. Provádění otáček o 360° viz seskok č. 5.Provedení klouzání vpřed cca 5 vteřin. Žák provede kontrolu výšky na výškoměru a provede klouzání vpřed, natažením dolních končetin s propnutím až do špiček, nadzvednutí kolen s přesunem horních končetin do tvaru delty. Takto klouže cca 5 vteřin s následným návratem do prsní polohy a kontrolou výšky na výškoměru.Žák v průběhu volného pádu udržuje úhel klouzání, tak aby padal v stabilní prsní poloze.Před dosažením výšky 1500m nad terénem provede žák zkřížení horních končetin před hlavou s následným. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení:
Provedl kontrolovaný výskok. Provedl minimálně jednu destabilizaci polohy, provedl minimálně jednu kontrolovanou otáčku o 360 stupňů. Dodržel výšku ukončení pracovního času a otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 8:

Hlavní cíl:
Prokázání schopnosti samostatně skákat a bezpečně přistát.
Vyskakují:
Individuální seskok
Obsah seskoku:
Samostatný výskok do prsní polohy, bez asistence instruktora.Stabilizování prsní polohy a otevření hlavního padáku v 1500 metrech nad terénem. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení:
Žák provedl kontrolovaný samostatný výskok a dokázal udržet prsní polohu. Určil správně výšku ukončení pracovního času a otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.
Joomla SEF URLs by Artio

Koupit tuto službu

text-img-contact-bottom

Zákaznická linka pro objednávky volejte +420 724 002 002

Tandemový seskok

tandemový seskok

Tandemové seskoky jsou nejjednodušší cestou jak zažít to, o čem jste doposud pouze snili, anebo jste nevěděli jak tuto "bláznivou" myšlenku uskutečnit! Pro tandemový seskok padákem nepotřebujete žádný speciální výcvik ani lékařskou prohlídku, dostanete pouze krátkou instruktáž před tandemovým seskokem, a poté zažijete to samé, co zkušený parašutista.

Samostatné seskoky

Tandemový seskok není jedinou možností, jak zažít jedinečný pocit volného pádu. Pokud si chcete sami vyzkoušet ten opojný pocit, který provází seskoky padákem z letadla, a následný let, SkyService Vám nabízí několik možností, jak seskok padákem vyzkoušet.

Vyhlídkové lety nad Prahou

Exkluzivní vyhlídkové lety nad centrem Prahy. Létáme tam kam jiní nemohou. Prohlédněte si nejkrásnější město Evropy z ptačího pohledu. Podívejte se z výšky na všech sto a více pražských věží.

O Skydive Arena

Objevili jste netradiční, adrenalinový a přesto bezpečný sport pro každého!
Přijďte si vyzkoušet pocit volného pádu v bezpečí větrného tunelu, v bezpečné výšce a za neustálého dozoru profesionálních instruktorů!

nahoru