Tandemový seskok od SKYSERVICE

Žij naplno!
Vyzkoušej tandemový seskok

Úlohy AFF

Popis úloh AFF: Co Vás čeká u jednotlivých seskoků: Výtah z předpisů V-PARA 2 od úřadu pro civilní letectví Seznam seskoků:
  1. Nácvik otevírání padáku
  2. Nácvik ovládání těla
  3. Nácvik samostatného volného pádu
  4. Samostatný volný pád
  5. Nácvik otáček
  6. Nácvik salt – destabilizace a opětovná stabilizace polohy
  7. Přezkušující seskok
  8. Individuální seskok

Seskok č. 1

Hlavní cíl seskoku:
Nácvik otevírání padáku
Vyskakují:
pomocník instruktora, žák, instruktor.
Obsah seskoku:
Kontrola prsní polohy, pohled na výškoměr, pohled na instruktora jeho pomocníkaa s vyčkáním na opravné signály instruktora.3x cvičná simulace otevření hlavního padáku - šáhnutí na uvolňovač (před a po ukončení úkonů kontrola výšky).Kontrola prsní polohy, pohled na výškoměr, symetrické nahmátnutí uvolňovače hlavního padáku s přesunem levé horní končetiny před hlavu, opětovný pohled na výškoměr s následným navrácením levé horní končetiny do prsní polohy a kontrola výšky pohledem na výškoměr. Před dosažením výšky 1500 metrů nad terénem, provede žák zkřížení horních končetin před hlavou a s následným návratem do prsní polohy a otevře hlavní padák. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení:
Správná reakce na dohodnuté signály za volného pádu. Provedl minimálně dvakrát nácvik otevírání hlavního padáku. Určil správně výšku a samostatně otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 2:

Hlavní cíl:
Nácvik ovládání těla
Vyskakují:
pomocník instruktora, žák a instruktor.
Obsah seskoku:
Kontrola prsní polohy, pohled na výškoměr na instruktora a jeho pomocníka. Následně vyčkat na opravné signály instruktora. 2x cvičná simulace otevření hlavního padáku (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky). Kontrola prsní polohy, pohled na výškoměr, symetrické nahmátnutí uvolňovače hlavního padáku, s přesunem horní končetiny před hlavu opětovný pohled na výškoměr s následným navrácením horní končetiny do prsní polohy a kontrola výšky pohledem na výškoměr.Od seskoku č. 2 je možno kombinovat úkony za volného pádu dle uvážení instruktora.Klouzání vpřed s držením oběma instruktory (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky). Žák provede kontrolu výšky na výškoměru a přejde do klouzání vpřed natažením dolních končetin s propnutím až do špiček, nadzvednutím kolen a stažením horních končetin tak, že dlaně jsou na úrovni ramen.Takto klouže vpřed cca 5 vteřin s následným návratem do prsní polohy a kontrolou výšky na výškoměru.Po smluveném signálu mezi instruktory, jeden s instruktorů pouští žáka, zatím co druhý instruktor zabezpečuje stabilitu žáka. Puštěný instruktor se navrátí svou pozicí před ukončením práce žáka a asistuje mu při otevření padáku.Provádění kontrolovaných otáček ve formaci (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky). Žák provede kontrolu výšky a náklonem těla nebo horních končetin provádí kontrolovanou pomalou otáčku v horizontální poloze. Jednotlivé otáčky provádí střídavě na pravou a levou stranu až do výšky 2000 metrů. Před dosažením výšky 1500 metrů nad terénem, provede žák zkřížení horních končetin před hlavou s následným návratem do prsní polohy a otevře hlavní padák. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení:
Správně reagoval na dohodnuté signály za volného pádu. Provedl minimálně jedenkrát nácvik otevírání hlavního padáku, provedl minimálně jedenkrát jednu z uvedených úloh.Správně reagoval na určenou výšku a samostatně otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 3:

Hlavní cíl:
Nácvik samostatného volného pádu
Vyskakují:
pomocník instruktora, žák a instruktor.
Obsah seskoku:
Kontrola prsní polohy, pohled na výškoměr na instruktora a jeho pomocníka s vyčkáním na opravné signály instruktora.1 x cvičná simulace otevření hlavního padáku (vždy před a po ukončení úkonu, kontrola výšky). Kontrola prsní polohy, pohled na výškoměr, symetrické nahmátnutí uvolňovače hlavního padáku s přesunem levé horní končetiny před hlavu, opětovný pohled na výškoměr s následným navrácením levé horní končetiny do prsní polohy a kontrola výšky pohledem na výškoměr.Po smluveném signálu mezi instruktory oba postupně pouští žáka a padají vedle něj v bezprostřední blízkosti.Žák samostatně padá v prsní poloze mezi instruktory s průběžným kontrolováním výšky a dodržením směru v horizontální rovině se zamezením otáčení ve stabilizované poloze. Před dosažením výšky 1500 metrů nad terénem provede žák zkřížení horních končetin před hlavou s následným návratem do prsní polohy a otevře hlavní padák. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení:
Provedl správný výskok, správně reagoval na dohodnuté signály. Provedl minimálně jedenkrát nácvik otevírání padáku. Jeho volný pád byl stabilizovaný v prsní poloze, správně určil výšku otevření a otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 4

Hlavní cíl:
Samostatný volný pád.
Vyskakují:
žák a instruktor
Obsah seskoku:
Stabilizace do prsní polohy po výskoku dvojice. Volitelné úkoly v úloze: Instruktor pouští žáka, který padá samostatně v prsní poloze vedle instruktora s průběžným kontrolováním výšky a udržením směru v horizontální rovině se zamezením otáčení. Provádění kontrolovaných otáček o 90 stupňů (vždy před a po ukončení, kontrola výšky). Žák provede kontrolu výšky a náklonem těla provádí kontrolovanou pomalou otáčku v horizontální poloze. Jednotlivé otáčky provádí střídavě na pravou a levou stranu až do výšky 2000 m. Před dosažením výšky 1500 metrů nad terénem, provede žák zkřížení horních končetin před hlavou s následným návratem do prsní polohy a otevře hlavní padák. Výška 1500m je považována za minimální.
Hodnocení:
Parašutista správně provedl výskok a stabilizoval prsní polohu. Provedl správné určení výšky pro ukončení činnosti a otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 5:

Hlavní cíl:
Nácvik otáček.
Vyskakují:
Samostatný výskok nebo výskok ve dvojici, žák a instruktor
Obsah seskoku
Provádění kontrolovaných otáček maximálně o 360 stupňů (vždy před a po ukončení,kontrola výšky). Na základě smluveného signálu žák provede kontrolu výšky a náklonem těla provádí kontrolovanou pomalou otáčku v horizontální poloze. Otáčení zastaví oproti referenčnímu bodu opačným náklonem těla a návratem do neutrální polohy. Opět provede kontrolu výšky. Jednotlivé otáčky provádí střídavě na pravou a levou stranu až do výšky 2000 metrů.Před dosažením výšky 1500 metrů nad terénem provede žák zkřížení horních končetin před hlavou a s jejich následným návratem do prsní polohy otevře hlavní padák. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení
Parašutista dokázal kontrolovat volný pád a provedl ploché otáčky. Správně určil výšku ukončení úkonu a otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 6:

Hlavní cíl:
Nácvik salt – destabilizace a opětovná stabilizace polohy
Vyskakují:
Samostatný výskok do prsní polohy současně s instruktorem. Žák provede kontrolu výšky a následně protažením horních končetin na šířku ramen a pokrčením dolních končetin, koleny k hrudníku provádí salto vzad s následným návratem do prsní polohy a kontrolou výšky. Žák provádí jednotlivé destabilizační manévry do výšky 2000 m nad terénem.Salta vzad je možno kombinovat se salty vpřed, nebo jinou technikou, která vede k destabilizaci polohy žáka a poté žák polohu zpětně stabilizuje.Před dosažením výšky 1500 metrů nad terénem provede žák zkřížení horních končetin před hlavou s následným návratem do prsní polohy a otevře hlavní padák. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení
Parašutista provedl samostatný výskok a dokázal stabilizovat volný pád. Provedl minimálně dvakrát destabilizaci polohy. Dodržel bezpečnou výšku a po ukončení pracovního času otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 7:

Hlavní cíl:
Přezkušující seskok
Vyskakují:
Samostatný výskok do prsní polohy, případně nestabilní výskok s následnou stabilizací, současně s instruktorem.
Obsah seskoku:
Volitelně dle instruktora: Žák provede destabilizaci a opětnou stabilizaci polohy. Viz seskok č. 6. Provádění otáček o 360° viz seskok č. 5.Provedení klouzání vpřed cca 5 vteřin. Žák provede kontrolu výšky na výškoměru a provede klouzání vpřed, natažením dolních končetin s propnutím až do špiček, nadzvednutí kolen s přesunem horních končetin do tvaru delty. Takto klouže cca 5 vteřin s následným návratem do prsní polohy a kontrolou výšky na výškoměru.Žák v průběhu volného pádu udržuje úhel klouzání, tak aby padal v stabilní prsní poloze.Před dosažením výšky 1500m nad terénem provede žák zkřížení horních končetin před hlavou s následným. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení:
Provedl kontrolovaný výskok. Provedl minimálně jednu destabilizaci polohy, provedl minimálně jednu kontrolovanou otáčku o 360 stupňů. Dodržel výšku ukončení pracovního času a otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.

Seskok č. 8:

Hlavní cíl:
Prokázání schopnosti samostatně skákat a bezpečně přistát.
Vyskakují:
Individuální seskok
Obsah seskoku:
Samostatný výskok do prsní polohy, bez asistence instruktora.Stabilizování prsní polohy a otevření hlavního padáku v 1500 metrech nad terénem. Výška 1500 m je považována za minimální.
Hodnocení:
Žák provedl kontrolovaný samostatný výskok a dokázal udržet prsní polohu. Určil správně výšku ukončení pracovního času a otevřel hlavní padák v prsní poloze a bezpečně přistál.
Joomla SEF URLs by Artio

Koupit tuto službu

text-img-contact-bottom

Zákaznická linka pro objednávky volejte +420 724 002 002

nahoru